Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
10. 02. 2017
Letošní školní kolo olympiády v anglickém jazyce se konalo v pátek ...

Letošní školní kolo olympiády v anglickém jazyce se konalo v pátek 10.února. Celkem 26 soutěžících prokazovalo svoji všestrannost v tomto cizím jazyce v následujících disciplínách: poslech, porozumění textu a konverzace – spontánní řešení úkolu.

V kategorii pro studenty prvního ročníku se na prvních třech místech umístily tři dívky z 1. L - Simona Šindlerová, Klára Fůsová a Laura Godešová a v kategorii pro 2. a 3. ročník naopak obsadili první tři místa chlapci - Dominik Šulc, Samuel Týče (2. L) a Jakub Noll (3. L).

Blahopřejeme ke skvělým výsledků a přejeme „good luck“ v okresním kole 28. února 2017.