- Věnujte velkou pozornost výběru druhého cizího jazyka.

- Schůzka vedení školy a zákonných zástupců proběhne na začátku měsíce září 2024 (informace k termínu a programu setkání předají třídní učitelé žákům).

- Přihlašování strávníka se bude provádět na začátku školního roku 2024/2025.

- Pro vstup do budovy a objednávání stravování je určený čip, který si na začátku 1. ročníku žák/žákyně zakoupí a stává se tímto jeho majetkem (nevrací se).

 

Osobní dotazník

Výběr cizích jazyků

Učebnice EL

Učebnice OA

Učebnice OASM

Informace pro strávníky

Přihláška ke stravování

Informovaný souhlas

Adaptační kurz