Třída
Třídní učitel
Počet studentů Číslo učebny

1.A Ing. Klára Majerová 28 320

1.L

      Ing. et Ing.                  Lukáš Kučera Ph.D.

26 079

2.A Mgr. Šárka Divišová 29 082

2.L Mgr. Miroslav Koloc 23 312

3.A Mgr. Lucie Lemonová  24 405 

3.L Mgr. Tomáš Růžička 26 128

4.A Mgr. Alena Poláková 15  312

4.L Ing. Dagmar Biňovcová 21  322