Ročníkové práce a SOČ

Třetí ročníky ekonomického lycea každoročně zpracovávají předem dané téma nebo i téma, které mapuje zájmy žáka v ročníkovou práci a ta má i charakter práce SOČ. Žáci ji nejen vypracují pod dohledem garantů, ale také prezentují před ostatními žáky školy a jejich výsledek je hodnocen porotou. Jedná se o aktivity, které napomáhají žákům orientovat se v informacích, umět je selektovat, následně zpracovat v příslušném formátu a prezentovat na veřejnosti. Rozvíjí to u žáků schopnost komunikovat, předávat vlastní zpracované informace publiku a reagovat též na jejich dotazy. Je to výborná příprava k maturitním zkouškám a případné budoucí praxi žáků.

Zpracovaná témata lze najít a prohlédnout si ve studovně školy, a to na jednotlivých CD nosičích.

Jméno Název ročníkové práce 2019/20
Karolína Emingerová Tenis
Alena Gebhartová Spisovatelství aneb svět očima spisovatele
Veronika Horská Co vše stojí za pořízením fotografie
Petr Jaroš Koncentrační tábory na území České republiky
Eliška Knotová Stavba vyváženého jídelníčku
Dobromil Malý Moderní satanismus
Daniela Nollová Schizofrenie
Lucie Petrlíková Způsoby, jak pomoci dětem v Africe
Barbora Plačková Onemocnění kostí/skolióza
Sabina Poláková Parkurové jezdectví
Eva Sadová El día de los muertos
Karolína Šmídová Soutěžní line dance pro jednotlivce
Petr Švec Airsoft
Markéta Švecová Londýnský požár
Vojtěch Zahraj Filmová adaptace knižních předloh

 

Ročníkové práce