Kdo jsme?

Masarykova obchodní akademie v Rakovníku má opravdu dlouholetou tradici. V budově naší školy se ekonomické obory vyučují již od roku 1929. V současné době naše střední škola poskytuje vzdělání ve dvou maturitních oborech s denní formou výuky. Můžete si vybrat Obchodní akademii nebo Ekonomické lyceum. Jsme menší školou s přátelskou atmosférou, kde se všichni znají.

Co je naším cílem?

Vychovat aktivní, vzdělané, samostatné a zdravě sebevědomé mladé lidi s komplexním přehledem o fungování ekonomiky jako celku, kteří dokážou získané znalosti aplikovat v praxi, ať už při svém vlastním podnikání nebo jako zaměstnanci v podnicích, ale i v osobním životě v domácnostech.

Naši absolventi se bez problémů uplatňují v řadě profesí: asistentská a sekretářská činnost, bankovnictví a pojišťovnictví, personalistika, účetnictví, daňové poradenství, marketing a PR, projektový a finanční management, tuzemský a mezinárodní obchod, služby, veřejná správa, vlastní podnikatelské aktivity. Jsou velmi dobře připraveni nejen po praktické stránce, ale i pro další studium na VOŠ a VŠ.

Co děláme jinak než ostatní?

Jsme jedinou střední školou v rakovnickém regionu, která vyučuje předmět Právo s tak vysokou hodinovou dotací. Vyučujeme samozřejmě ještě další předměty podporující přípravu pro studium právnické fakulty: Základy společenských věd, Dějepis či Mediální komunikaci. Proto by zájemci o studium na právnických fakultách měli zvolit právě naši školu jako výchozí přípravu pro své budoucí povolání právníků, advokátů, soudců či notářů.

Víme, jak důležitá je v dnešní době příprava v oblasti cizích jazyků, a proto již řadu let spolupracujeme se zahraničními partnerskou školou v Německu, pořádáme každoroční výměnné a pobytové pobyty pro studenty v Německu a Anglii. Pro naše studenty organizujeme přímo v budově školy kurzy Cambridge English, vyučujeme metodou CLIL a předmět obchodní angličtina.

Značnou pozornost věnujeme výuce matematiky a finanční gramotnosti. Pro kvalitní přípravu našich studentů ke státní maturitě a k přijímačkám na VŠ ekonomického směru jsme navýšili počet hodin matematiky, pro vyšší ročníky jsou zavedeny předměty Matematická cvičení, Seminář z matematiky a od 1. ročníku je součástí výuky předmět Ekonomické výpočty.

Abychom zvýhodnili naše absolventy při jejich startu do dospělého života, snažíme se studenty systematicky vést k podnikavosti, zodpovědnosti a týmové spolupráci. Klademe též důraz na slušnost, etiku, sociální cítění a zdravý životní styl. Proto každoročně připravujeme pro naše studenty projektové dny, semináře, přednášky, besedy a exkurze, zapojujeme je do různých olympiád a soutěží.

I když nejsme sportovní školou, máme pro naše studenty připravenu širokou škálu sportovních aktivit a velmi kvalitní sportovní zázemí. Ve škole probíhá celoroční sportovní soutěž, studenti také vyjíždějí na adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, sportovní utkání, absolvují kurzy první pomoci. Proto se u nás cítí dobře i sportovně nadaní mladí lidé. Mimoto se zapojujeme i do charitativních činností jako jsou prodej dárkových předmětů v rámci akce „Srdíčkové dny“, spolupráce s Domovem Ráček. Nezapomínáme ani na životní prostředí, třídíme odpad, čistíme břehy Rakovnického potoka, okolí školy, snažíme se chovat ekologicky.

Přijďte se sami přesvědčit, že právě naše škola je pro Vaše děti tou nejlepší volbou.