Environmentální problematika

Zařazení EVVO do výuky naší školy má za cíl ukázat vliv činnosti člověka na přírodu a oprávněnost požadavků na citlivé posuzování zásahů do přírody. Výuka by měla vést žáky k uvědomování si souvisolostí mezi vlastním zdravím a prostředím, ve kterém žijí.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se zaměřuje i na sociální problematiku. Třetí ročníky lycea dochází na praxi do stacionáře Ráček a navázali jsme spolupráci s vedením Domova seniorů.

Za svoji činnost v této oblasti obdržela škola titul "Škola udržitelného rozvoje" Středočeského kraje 3. stupně na tříleté období (2019 - 2021).

Plán environmentální výchovy na školní rok 2023/2024