Nabízíme dva maturitní studijí obory:

 

Obchodní akademie (63 – 41 – M/02) 

Učební plán

 

Ekonomické lyceum (78 – 42 – M/02) 

Učební plán

 

Obchodní akademie - Sportovní management (63 – 41 – M/02) - od 1. 9. 2024

Učební plán

 

ŠVP k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.