Nabízíme dva maturitní studijí obory:

 

Obchodní akademie (63 – 41 – M/02) 

ŠVP 2018

Ekonomické lyceum (78 – 42 – M/02) 

ŠVP 2018

 

ŠVP k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.