Nabízíme dva maturitní studijí obory:

 

Obchodní akademie (63 – 41 – M/02) 

ŠVP 2018

Učební plány OA od školního roku 2022/23

 

Ekonomické lyceum (78 – 42 – M/02) 

ŠVP 2018

 

Učební plány EL od školního roku 2022/23

 

ŠVP k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.