Přehled článků

Magický Senegal

Přiblížení krás afrického kontinentu...

Rodinné právo - beseda s odborníky

Studenti 4. ročníků se v rámci předmětu Právo zúčastnili velmi zajímavé besedy o rodinném právu s odborníky z oboru...

Zástupci firmy Valeo přišli mezi studenty 4. ročníků

Zástupci firmy Valeo přišli mezi studenty 4. ročníků se zajímavou nabídkou...

Planeta Země 3000 - Madagaskar

Žáci MOA Rakovník se již tradičně zúčastnili zeměpisné a cestovatelské přednášky z cyklu Planeta Země 3000...

Můžeš podnikat

Beseda o podnikání pro druhý a třetí ročník proběhla v aule ...

Setkání absolventů s žáky 4. ročníků

Dne 10. prosince se již tradičně setkali absolventi naší školy ...

Zdravotnický kurz pro 1. ročník

Studenti prvního ročníku absolvovali na konci května zdravotnický kurz ...

Workshop na téma osobní finance

Už tradicí se stal workshop na téma osobní finance v rámci projektu ...

Beseda s poslancem Janem Skopečkem

Ve čtvrtek 21. března studenti prvních až čtvrtých ročníků pobesedovali ...

Energie - budoucnost lidstva

Dne 6. března proběhla v aule školy přednáška spojená s besedou ...