Adaptační kurz

Naše škola pořádá každoročně pro 1. ročníky obchodních akademií a ekonomického lycea seznamovací adaptační kurz. Probíhá vždy první týden v září, aby splnil na počátku školního roku základní úlohu, tj. vzájemné seznámení studentů, seznámení s třídními učiteli a také se spolužáky z vyšších ročníků, kteří při kurzu pomáhají a snaží se mladším spolužákům přiblížit podmínky studia na MOA. Třídní učitelé mají možnost seznámit studenty s pravidly, která mohou pak využít po celou dobu studia.

V poslední době probíhá kurz v krásném prostředí Račího hradu na Jesenicku. Krásnou přírodu využíváme k hrám v přírodě, procházkám, např. Viklan.

Stěžejní náplní kurzu jsou ale interaktivní hry a sportovní aktivity, při nichž se studenti seznámí nejlépe. Příležitostně využíváme i pomoci PPP v Rakovníku právě při interaktivních hrách. Studenty potěší také návštěva vedení školy, která se stala pravidelnou. Největší úspěch má ovšem noční hra, při které studenti prokáží nejen odvahu, ale i spolupráci s novým spolužákem. Ve volných chvílích pracují na projektech, které jsou součástí činnosti studentů během celého pobytu a výsledky pak společně představí u večerního táboráku.

Adaptační kurz MOA je přínosem nejen pro studenty, kteří hned v počátku studia získají mnoho nových přátel a informací, ale také pro vyučující, kteří poznají nevšedním a určitě inspirujícím způsobem své studenty, se kterými budou v kontaktu po celé čtyři roky.

Adaptační kurz 2019