Adaptační kurz

Naše škola pořádá každoročně pro 1. ročníky obchodních akademií a ekonomického lycea seznamovací adaptační kurz. Probíhá vždy první týden v září, aby splnil na počátku školního roku základní úlohu, tj. vzájemné seznámení studentů, seznámení s třídními učiteli a také se spolužáky z vyšších ročníků, kteří při kurzu pomáhají a snaží se mladším spolužákům přiblížit podmínky studia na MOA. Třídní učitelé mají možnost seznámit studenty s pravidly, která mohou pak využít po celou dobu studia.

V letošním roce proběhne kurz v krásném prostředí Vojtova mlýna u Čisté. Krásnou přírodu využíváme k hrám v přírodě a procházkám.

Stěžejní náplní kurzu jsou ale interaktivní hry a sportovní aktivity, při nichž se studenti seznámí nejlépe. Příležitostně využíváme i pomoci PPP v Rakovníku právě při interaktivních hrách. Studenty potěší také návštěva vedení školy, která se stala pravidelnou součástí adaptačního kurzu. Největší úspěch má ovšem noční hra, při které studenti prokáží nejen odvahu, ale i spolupráci s novým spolužákem. Ve volných chvílích pracují na projektech, které jsou součástí činnosti studentů během celého pobytu a výsledky pak společně představí u večerního táboráku.

Adaptační kurz MOA je přínosem nejen pro studenty, kteří hned v počátku studia získají mnoho nových přátel a informací, ale také pro vyučující, kteří poznají nevšedním a určitě inspirujícím způsobem své studenty, se kterými budou v kontaktu po celé čtyři roky.

Adaptační kurz 2019