Přehled článků

Poslanecká sněmovna ČR

Závěrečný ročník ekonomického lycea navštívil Poslaneckou sněmovnu ČR...

Vltava 2021 - 1. L

                      Konec školního roku si studenti 1. L zpestřili sjezdem jihočeské řeky...

Máchův kraj

Literární exkurze zavedla studenty MOA Rakovník do krásného kraje K. H. Máchy...

Adaptační kurz 2021

Dva dny utekly jako voda a adaptační kurz už je minulostí ...

"Bezpečná škola"

První dopoledne přípravného týdne...

Geologická exkurze na Boží Dar

Příjemný den strávený v podzemí i v okolí Božího Daru ...

Soutěže O cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

Tři studentky 3.A se letos na jaře zúčastnily 2. ročníku soutěže ... 

Maturitní zkoušky odstartovaly

Ministerstvem školství dlouho diskutované maturitní zkoušky ... 

Výstava fotografií v Domově seniorů

Výstava fotografií maturantky Veroniky Horské dělá radost v rakovnickém Domově seniorů ...

Dárky pro maturanty od klientů Domova seniorů

Krásné a překvapivé dárky dostali od klientů Domova seniorů Rakovník ...