Přehled článků

Olympiáda ZSV, PRA a DEJ

Kombinace těchto humanitních předmětů na škole táhne...

Filosofická olympiáda

Žáci 4. ročníku si před maturitními zkouškami vyzkoušeli své znalosti v oboru filosofie...

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve školním kole dějepisné olympiády zvítězil Lukáš Cibulský z 2.L ...

Olympiáda z DEJ a ZSV

Ve středu 20. března se v aule školy konala olympiáda ze společenských ...

Olympiáda ze společenských věd a dějepisu

Tentokrát jsme soutěžili ve společenských vědách.