VIZE MOA RAKOVNÍK

Chceme být moderní a atraktivní školou,

  • která přináší inovativní myšlenky do vzdělávání a neustále rozšiřuje nabídku svých vzdělávacích služeb,
  • která poskytuje svým studentům nejen vysoce kvalitní odborné vzdělání, ale i individuální přístup v tvůrčím a přátelském prostředí,
  • která motivuje svoje studenty k úspěchu, systematicky je vede k pracovitosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí, slušnému chování a jednání, odpovědnosti a týmové spolupráci,
  • která je partnerem i průvodcem svých studentů na cestě za vzděláním a poznáváním světa,
  • jejíž absolventi budou mít perspektivní uplatnění na trhu práce a stanou se úspěšnými odborníky,
  • která od svých pedagogů i ostatních zaměstnanců očekává vysokou odbornost, aktivitu, morální kvality, vstřícnost a ochotu pomáhat si navzájem,
  • která úzce spolupracuje s rodiči i širokou veřejností, má dobrou pověst a je místem setkávání a celoživotního vzdělávání nejenom pro místní obyvatele,
  • respektuje duševní a fyzický rozvoj osobnosti,
  • dbá na zdravý životní styl mladé generace.

 

Naše hodnoty:

otevřenost, profesionalita, komunikace, důvěra a spolupráce