• Mediální komunikace na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku

Prostřednictvím volitelného předmětu Mediální komunikace žáci získávají poznatky k problematice médií, základní znalosti a zkušenosti v oblasti tvorby reportáží, ve zpracování audio a video tématiky a dalších aktivit, které škola využívá i pro prezentaci vlastní činnosti (facebok, webové stránky, regionální média).

  • Spolupráce s vysokými školami

Tato spolupráce probíhá prostřednictvím besed, exkurzí, stínování výuky a aktivit, které jednotlivé vysoké školy nabízí.

  • Šablony II (OPVV MŠMT)

V rámci tohoto projektu vyučující školy se dále vzdělávají ve svých odbornostech, žáci s nedostatečným prospěchem jsou dále vzděláváni v rámci doplňkových hodin, žáci a vyučující prochází různými tematickými projektovými dny a dalšími aktivitami.

  • Projekt MOA Rakovník a ČSOB

Spolupráce spočívá v podpoře finanční gramotnosti. Odborníci z bankovní praxe přednášejí na půdě škole k tématům, jako jsou peníze, finanční produkty, rozpočty, ochrana spotřebitele a další. Projekt je organizován formou klasických přednášek, workshopů, interaktivních her, exkurze do ústředí ČSOB v Praze. Studentům byla nabídnuta i možnost odborné praxe v pobočce ČSOB v Rakovníku.