• Mediální komunikace na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku

Znalosti z oblasti medií získávají žáci prostřednictvím ŠVP vyučovacích předmětů související s touto problematikou (CJ, ITE, EKO, ZSV). Následně využívají tyto informace při zpracovávání reportáží, zpráv, fotografií a videí pro potřeby a prezentaci školy, případně k orientaci v této oblasti nebo i pro zkvalitnění výuky.

  • Spolupráce s vysokými školami

Tato spolupráce probíhá prostřednictvím besed, exkurzí, stínování výuky a aktivit, které jednotlivé vysoké školy nabízí. MOA Rakovník je od roku 2021 fakultní školou FEK ZČU v Plzni.

  • Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I (OP JAK)

Projekt je zaměřen na osobně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve školství a inovativní vzdělávání žáků (říjen 2022 - červen 2025)

Projekt "Vzdělávání MOA Rakovník" pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/18_65/0000519 je spolufinancován Evropskou unií.
  • Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
            Cílená investice směřuje na potřeby podpory žáků ohrožených školním neúspěchem z                   důvodu absence denního studia v období pandemie Covid - 19. 
 
  • Implementace komponenty 3.1 Národního plánu obnovy                                                       Finanční prostředky určené na vybavení školy IT pro ohrožené žáky ("digitální propast").
  • Od roku 2023 se MOA Rakovník zapojila do projektu EU Partnerství malého rozsahu - spolupráce s italskou střední odbornou školou Oberschulzentrum Mals.

    Disclaimer:

    Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.