• Mediální komunikace na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku

Znalosti z oblasti medií získávají žáci prostřednictvím ŠVP vyučovacích předmětů související s touto problematikou (CJ, ITE, EKO, ZSV). Následně využívají tyto informace při zpracovávání reportáží, zpráv, fotografií a videí pro potřeby a prezentaci školy, případně k orientaci v této oblasti nebo i pro zkvalitnění výuky.

  • Spolupráce s vysokými školami

Tato spolupráce probíhá prostřednictvím besed, exkurzí, stínování výuky a aktivit, které jednotlivé vysoké školy nabízí.

  • Šablony II (OPVV MŠMT)

V rámci tohoto projektu vyučující školy se dále vzdělávají ve svých odbornostech, žáci s nedostatečným prospěchem jsou dále vzděláváni v rámci doplňkových hodin, žáci a vyučující prochází různými tematickými projektovými dny a dalšími aktivitami.

Projekt "Kvalita výuky a další vzdělávání" pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_65/0013706 je spolufinancován Evropskou unií.

  • Projekt MOA Rakovník a ČSOB

Spolupráce spočívá v podpoře finanční gramotnosti. Odborníci z bankovní praxe přednášejí na půdě škole k tématům, jako jsou peníze, finanční produkty, rozpočty, ochrana spotřebitele a další. Projekt je organizován formou klasických přednášek, workshopů, interaktivních her, exkurze do ústředí ČSOB v Praze. Studentům byla nabídnuta i možnost odborné praxe v pobočce ČSOB v Rakovníku.

  • Spolupráce s Úřadem práce Rakovník