• Mediální komunikace na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku

Znalosti z oblasti medií získávají žáci prostřednictvím ŠVP vyučovacích předmětů související s touto problematikou (CJ, ITE, EKO, ZSV). Následně využívají tyto informace při zpracovávání reportáží, zpráv, fotografií a videí pro potřeby a prezentaci školy, případně k orientaci v této oblasti nebo i pro zkvalitnění výuky.

  • Spolupráce s vysokými školami

Tato spolupráce probíhá prostřednictvím besed, exkurzí, stínování výuky a aktivit, které jednotlivé vysoké školy nabízí. MOA Rakovník je od roku 2021 fakultní školou FEK ZČU v Plzni.

  • Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I (OP JAK)

Projekt je zaměřen na osobně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve školství a inovativní vzdělávání žáků (říjen 2022 - červen 2025)

Projekt "Vzdělávání MOA Rakovník" pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/18_65/0000519 je spolufinancován Evropskou unií.
  • Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
            Cílená investice směřuje na potřeby podpory žáků ohrožených školním neúspěchem z                   důvodu absence denního studia v období pandemie Covid - 19.