V termínu ústních maturitních zkoušek se pravidelně účastní studenti 3. ročníků obchodní akademie a ekonomického lycea dvoutýdenní praxe v ziskových i neziskových organizacích Rakovnicka. Kromě toho pokračuje spolupráce mezi Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku a Úřadem práce v Rakovníku. Tato spolupráce by měla být konkrétně zaměřena na sérii různých přednášek, které úřad práce studentům nabídne, a také pravidelná informovanost o trhu práce na našem okrese.

Studenti 3. ročníku ekonomického lycea již tradičně v rámci školního roku si plní praxi ve stacionáři Domov Ráček v Rakovníku, kde se stávají součástí komunity a pomáhají při každodenních aktivitách klientů. Spolupráce mezi školou a stacionářem je dlouhodobá. Je dobrou zkušeností především pro studenty, kdy si prohlubují své znalosti problematiky handicapovaných spoluobčanů, ale také své morálně volní vlastnosti.

Studenti 3. ročníku si průběžně plní administrativní praxi v kanceláři školy.


Dlouhodobým cílem naší školy je také navázat spolupráci s několika rakovnickými podniky, které by umožnily našim studentům vykonávat průběžnou praxi během roku na svých odděleních - jako např. v oddělení lidských zdrojů, financí nebo marketingu. Spolupráce je směřována pro kvalitní uplatnění našich budoucích absolventů.

Cílem MOA Rakovník je nejen vychovávat studenty po stránce teoretické, ale také jim poskytnout příležitost k ověření získaných teoretických znalostí a vědomostí v praxi, a tak lépe naše studenty připravit na konkurenci na trhu práce.