V termínu ústních maturitních zkoušek se pravidelně účastní studenti 3. ročníků obchodní akademie a ekonomického lycea dvoutýdenní praxe v ziskových i neziskových organizacích Rakovnicka. Kromě toho pokračuje spolupráce mezi Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku a Úřadem práce v Rakovníku. Tato spolupráce by měla být konkrétně zaměřena na sérii různých přednášek, které úřad práce studentům nabídne, a také pravidelná informovanost o trhu práce na našem okrese.

Studenti 3. ročníku ekonomického lycea již tradičně v rámci školního roku si plní praxi ve stacionáři Domov Ráček v Rakovníku, kde se stávají součástí komunity a pomáhají při každodenních aktivitách klientů. Spolupráce mezi školou a stacionářem je dlouhodobá. Je dobrou zkušeností především pro studenty, kdy si prohlubují své znalosti problematiky handicapovaných spoluobčanů, ale také své morálně volní vlastnosti. Ve školním roce 2021/2022 do odvolání se praxe studentů v Domově Ráček konat nebude (epidemiologické důvody).

Studenti 3. ročníku si průběžně plní administrativní praxi v kanceláři školy.


Dlouhodobým cílem naší školy je také navázat spolupráci s několika rakovnickými podniky, které by umožnily našim studentům vykonávat průběžnou praxi během roku na svých odděleních - jako např. v oddělení lidských zdrojů, financí nebo marketingu. Spolupráce je směřována pro kvalitní uplatnění našich budoucích absolventů.

Cílem MOA Rakovník je nejen vychovávat studenty po stránce teoretické, ale také jim poskytnout příležitost k ověření získaných teoretických znalostí a vědomostí v praxi, a tak lépe naše studenty připravit na konkurenci na trhu práce.