Přehled článků

MSS - Stolní tenis

Zájem o turnaj ve stolním tenisu mezi žáky byl obrovský...

Celkové výsledky MSS 2021/2022

Míčovým vícebojem se ukončil letošní maraton sportovních aktivit na MOA Rakovník...

MSS - míčový čtyřboj smíšených dvojic

Poslední disciplína MSS byla nejen napínavou podívanou, ale také ukázkou univerzálnosti všech zúčastněných ...

MSS - badminton

Ve velmi oblíbené disciplíně se sešlo velké množství smíšených dvojic, které ve dvou tělocvičnách ukázaly své dovednosti v jedné z nejrychlejších sportovních disciplín MSS...

MSS - basketbal chlapců

Další sportovní disciplínou MSS byl streetbal, při němž byly k vidění velmi dobré basketbalové výkony mezi osmi družstvy školy...

MSS - halový fotbal chlapců

Mužské části studentů a pedagogického sboru MOA Rakovník se v rámci MSS utkaly v další tradiční sportovní disciplíně, a to v halovém fotbale ...

MSS - halový fotbal dívek

Na MOA se stále sportuje a i fotbal není pro studentky a vyučující nikterak cizím sportem ...