Ve školním roce 2017/2028 byl na škole založen studentský parlament, který je partnerem vedení školy a pedagogického sboru. Během školního roku probíhají schůzky zástupců všech tříd, kde se projednává problematika studia a života na škole. Řeší a navrhují společné aktivity žáků.
 
Vedení studentského parlamentu pro škoní rok 2023/2024: Matěj Šíma
                                                                                               Viktorie Hnídková