Přehled článků

Assessment centrum na MOA

Zástupkyně firmy Valeo strávily aktivně spolu se žáky 3. ročníku příjemný den ...

Readycon na MOA

4. ročníky si vybraly témata celostátního odborného vysílání online...

Jak pracovat s osobním rozpočtem - projektový den

Žáci 2. ročníku si prakticky vyzkoušeli pracovat s osobním a rodinným rozpočtem...

Projektový den - "Putujeme po Středočeském kraji"

1. ročníky se při projektovém dni podrobně seznámily s historií, současností, geografickými a demografickými podmínkami, ekonomikou a krásami všech okresů středních Čech...

Projektový den 4. ročníků na Úřadu práce v Rakovníku

Žáci 4. ročníků se dozvěděli víc o fungování Úřadu práce a problematice pracovního práva...

Přes bariéry

Žáci 4. ročníků se zúčastnili testování tělesné zdatnosti, které mělo charitativní nádech...

Projektový den 3. L - Assessment center

Žáci si vyzkoušeli v praxi prezentovat vybraný výrobek a získali neocenitelné informace týkající se pohovorů a přijímacího řízení do firmy...

Projektový den - osobní finance

Žáci 2. ročníků si vyzkoušeli hospodařit s financemi...

Návraty do minulosti - Jan Hus v českém jazyce

Vydařenými workshopy se první ročníky vrátily zpátky do 15. století a k osobnosti Jana Husa...

Literární Rakovník - 4. L

4. L se prošla po Rakovníku doprovázena komentářem publicisty a historika Romana Hartla...