Přehled článků

Přes bariéry

Žáci 4. ročníků se zúčastnili testování tělesné zdatnosti, které mělo charitativní nádech...

Projektový den 3. L - Assessment center

Žáci si vyzkoušeli v praxi prezentovat vybraný výrobek a získali neocenitelné informace týkající se pohovorů a přijímacího řízení do firmy...

Projektový den - osobní finance

Žáci 2. ročníků si vyzkoušeli hospodařit s financemi...

Návraty do minulosti - Jan Hus v českém jazyce

Vydařenými workshopy se první ročníky vrátily zpátky do 15. století a k osobnosti Jana Husa...

Literární Rakovník - 4. L

4. L se prošla po Rakovníku doprovázena komentářem publicisty a historika Romana Hartla...

Rozhoduj o Evropě

Studenti 3. ročníků se zúčastnili jednodenního semináře, kde se mohli virtuálně stát na jeden den tvůrci evropské politiky...

Literární Rakovník - 4. A

Historik Roman Hartl seznámil studenty MOA s literárními a historickými aspekty města Rakovníka...

Trestní právo v praxi

Nejen teoretické poznatky, ale také i zkušenosti z praxe se studenti dozvěděli od odborníků...

Máchův kraj

Literární exkurze zavedla studenty MOA Rakovník do krásného kraje K. H. Máchy...

Projektové dny pro 1. a 4. ročníky

Dva projektové dny oživily výuku v prvním a čtvrtém ročníku ...