"Křížem krážem Rakovníkem" - 1. ročník (EKO) 

  - představení důležitých organizací v Rakovníku (úřady, banky, hlavní zaměstnavatelé).

 

"Kraje České republiky" - 1. ročník

  - žáci se seznámi se všemi kraji ČR (firmy, památky, zajímavosti).  

 

"Osobní finance" - 2. ročník

  - simulace rodinného rozpočtu se všemi příjmy a výdaji, cílem je prokázat schopnost žáků vést rozumně osobní a rodinné finance.

 

"Personalistika" - 3. ročník

  - simulace výběrového řízení, aplikace prvků assesmentu (hodnocení, posouzení pracovní způsobilosti a psychického i osobnostního potenciálu jedince).

 

"Úřad práce" - 4. ročník

  - návštěva Úřadu práce v Rakovníku - příprava žáků do pracovního procesu, seznámení se s dokumenty a formuláři týkající se pracovního trhu, doporučení a rady, jak řešit problémové situace.