Preventivní program

Cílem aktivit školního koordinátora prevence je informovat žáky o škodlivosti a nebezpečnosti návykových látek a šikany, pečovat v tomto smyslu o bezpečné prostředí ve škole, organizovat a spolupodílet se na školních a mimoškolních akcích pro studenty, které mají preventivní charakter.

Školní koordinátor prevence každoročně zpracovává preventivní program a krizový plán školy a vyhodnocuje jejich účinnost. Jeho snahou je též přispívat k rozvoji zdravého životního stylu dospívající mládeže, k její větší odolnosti vůči stresu a schopnosti vyrovnat se s náročnými životními situacemi. Při své činnosti spolupracuje jak s výchovnou poradkyní, tak s vedením školy, s PPP a řadou dalších specializovaných insitucí.

Krizový plán

Výkaz a plán prevence - 2023/2024