Milí studenti,

některé z titulů učebnic si studenti zakupují sami a některé jsou zakupovány hromadně školou. Seznam titulů učebnic se každý školní rok aktualizuje a je k dispozici u třídních učitelů a vedení školy.

Učebnice a další studijní materiály lze získat i od spolužáků z vyšších ročníků.

Věříme, že Vám tato informace pomůže při zajišťování učebnic na nový školní rok.