PROČ NA MOA?

  • naučíš se vést účetnictví firmy, řídit kolektiv, pracovat v týmu

  • budeš psát na PC všemi deseti

  • získáš rozšířené právní znalosti

  • zdokonalíš se ve dvou světových jazycích

  • získáš teoretické znalosti a praktické dovednosti ve sportovní oblasti
  • budeš připraven pokračovat ve studiu na VŠ - díky nabídce profilových seminářů z ekonomiky, účetnictví, zeměpisu, společenskovědních předmětů a informačních technologií, …

TO VŠE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ZA PODPORY ZKUŠENÝCH VYUČUJÍCÍCH A VE SPORTOVNÍM RYTMU!

Zvolte kategorii:

30 let partnerství MOA a školy v Hilpoltsteinu

16. 5. 2024

Dlouhodobá spolupráce mezi školami, která je doprovázena každoročními výměnnými pobyty žáků a pedagogů, výukovými stážemi vyvrcholila pobytem žáků MOA Rakovník v bavorském městě a oslavami 30. výročí partnerství. Oslav se zúčastnili nejen žáci obou škol, rodiče partnerské školy, ale také pedagogové a vedení škol. Mezi hosty nechyběl ani starosta města Hilpoltstein...

Charitativní běh pro vojenské veterány

16. 5. 2024
Kategorie: Projekty

Již třetího ročníku tohoto běhu se dne 14 . 5. 2024 vedle složek IZS a členů vojenského záchranného útvaru v Rakovníku zúčastnili i žáci 1. ročníku MOA Rakovník...

MOA uklízela Rakovník

11. 5. 2024
Kategorie: Projekty

V rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko žáci MOA vyrazili se svými vyučujícími do okolí potoka, městského bazénu, městského parku, autobusového a železničního nádraží a v pátečním odpoledni pod vedením Studentského parlamentu MOA nasbírali velké množství odpadků. Věříme, že byli inspirací pro ostatní spoluobčany v udržování čistého Rakovníka...Děkujeme.

Online setkání v projektu Erasmus+

1. 5. 2024
Kategorie: Projekty

Na dalším online setkání naši a italští studenti pracovali na společném projektu...

Posledním zvoněním se 4. ročníky rozloučily se studiem

1. 5. 2024
Kategorie: Ostatní

Již tradičně patřil poslední den studia maturantů poslednímu zvonění a pasování třetích ročníků...

Tematická exkurze - Podolská vodárna v Praze, Vyšehrad

24. 4. 2024
Kategorie: Exkurze, Školní akce

Žáci MOA se vydali do Prahy na další velmi zajímavou tematickou exkurzi...

Volby do Školské rady MOA Rakovník

19. 4. 2024
Kategorie: Škola, Rodiče

Dne 29. 4. 2024 proběhnou v rámci konzultačního odpoledne volby do Školské rady MOA Rakovník za žáky. Zákonní zástupci nebo zletilí žáci mají možnost navrhnout kandidáta do pátku 26. 4. 2024, 12.00 a tento návrh písemně předají do kanceláře školy.