PROČ NA MOA?

  • naučíš se vést účetnictví firmy, řídit kolektiv, pracovat v týmu

  • budeš psát na PC všemi deseti

  • získáš rozšířené právní znalosti

  • zdokonalíš se ve dvou světových jazycích

  • získáš teoretické znalosti a praktické dovednosti ve sportovní oblasti
  • budeš připraven pokračovat ve studiu na VŠ - díky nabídce profilových seminářů z ekonomiky, účetnictví, zeměpisu, společenskovědních předmětů a informačních technologií, …

TO VŠE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ZA PODPORY ZKUŠENÝCH VYUČUJÍCÍCH A VE SPORTOVNÍM RYTMU!

Zvolte kategorii:

MSS - Florbal

Dovednosti s florbalovou hokejkou ukázaly dívky, ale své výkony předvedli i chlapci...

Krajské kolo ve florbalu - Subterra Cup

25. 1. 2024
Kategorie: Sport, Florbal

Florbal na krajské úrovni se líbil a bavil...

Assessment centrum na MOA

19. 1. 2024
Kategorie: Projektové dny

Zástupkyně firmy Valeo strávily aktivně spolu se žáky 3. ročníku příjemný den ...

MSS - Stolní tenis

Na zelených stolech byl k vidění úžasný stolní tenis...

Den otevřených dveří na MOA

10. 1. 2024
Kategorie: Uchazeči

Den otevřených dveří přilákal velké množství zájemců o studium na škole a od doprovázejících studentů ze 3. ročníku získali žáci a zákonní zástupci důležité informace k jednotlivým studijním oborům. Přejeme všem uchazečům hodně štěstí u přijímacích zkoušek...

Srdíčkové dny na MOA

8. 1. 2024
Kategorie: Projekty

Žáci 2. ročníků MOA Rakovník charitativní sbírkou pomohli nadaci Život dětem...

Předvánoční bruslení MOA

20. 12. 2023

Již tradičně vyrazili všichni na vánoční led...

Pozvánka na ples 4. A

20. 12. 2023
Kategorie: Škola, Slavnostní

Muži (ženy) v černém v plném lesku... Těšíme se.