1. Výchovný poradce:            Mgr. Alena Poláková, Mgr. Tomáš Růžička

Konzultační hodiny: úterý 9:35 - 11:35
   dle dohody

2. Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Lemonová

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:15
   dle dohody

3. Vedení školy a TU

 

 

Správce počítačové sítě a ICT koordinátor: Mgr. Josef Podpěra

Správce systému Bakaláři:                            Mgr. Ludmila Šímová