Výchovný poradce a kariérový poradce:                                                                                               Mgr. Alena Poláková,

                                                     Mgr. Tomáš Růžička

Konzultační hodiny: úterý 9:35 - 11:35
   další dle dohody

Školní metodik prevence:     Mgr. Lucie Lemonová

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:15
   další dle dohody

 

Školní psycholog:                      Mgr. Lenka Velenová

Správce počítačové sítě a ICT koordinátor:                                                                                           Mgr. Josef Podpěra

Správce systému Bakaláři:     Mgr. Ludmila Šímová