Výchovný poradce: Mgr. Alena Poláková
Konzultační hodiny: pondělí 13:25 - 14:10
   
Metodik prevence: Mgr. Miroslav Koloc
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:30 - 15:00
   
Správce sítě: Mgr. Josef Podpěra