Historie školy v datech

1919 - zřízena Veřejná dvouletá škola obchodní v Rakovníku (zřízena a vydržována městem Rakovník) - měla sídlo v Majerově domě (dnes mateřská škola u gymnázia, vedle loutkového divadla)

1929 - postavena stávající budova školy podle projektu arch.ing. Františka Libry. Od tohoto roku je v ní zřízena Masarykova veřejná obchodní škola města Rakovníka (existovala až do roku 1960) a také veřejná odborná škola pro ženská povolání, kupecká pokračovací škola pro učně oděvních živností (existovaly do roku 1945).

1937 - zřízena Masarykova čs. obchodní akademie (čtyřleté maturitní studium)

1940 - budova školy rozšířena nástavbou o dvě učebny ve 2. patře a čtyři ve 3. patře

1941 - změna názvu školy na Obchodní akademie

1944 - zabrání školní budovy německou brannou mocí (v budově zřízena vojenská nemocnice)

1945 - obnovena činnost Masarykovy obchodní akademie

1949 - změna názvu na Masarykova vyšší hospodářská škola

1951 - změna názvu na Vyšší hospodářská škola

1953 - změna názvu na Hospodářská škola - čtyřleté studium

1958 - přistavěna svépomocí tělocvična školy

1960 - změna názvu na Střední ekonomická škola v Rakovníku

1990 - obnoven název Masarykova obchodní akademie Rakovník

1998 - dokončena přístavba školy (aula, 4 učebny, šatny, studovna, soc. zařízení pro tělocvičnu)

2001 - bylo zahájeno studium nového oboru Ekonomické lyceum

2002 - uskutečnila se generální rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

2003 - byla uvedena do provozu nově vybudovaná tělocvična

2006 - generální rekonstrukce hygienických zařízení ve staré školní budově

2018 - rekonstrukce sborovny a přilehlých administrativních prostor

2020 - rekonstrukce a modernizace posilovny školy

2021 - rekonstrukce a digitalizace jazykových učeben

2022 - změna loga školy

2022 - škola vstoupila do spolupráce s FEK ZČU v Plzni - fakultní škola

2022 - rekonstrukce podlahy ve "staré" tělocvičně

2023 - rekonstrukce a modernizace učebny PEK

 

Ředitelé školy

 • 1919 - 1926 Jakub Dobeš
 • 1926 - 1933 Jaroslav Startl
 • 1933 - 1934 Ing. Otto Svoboda
 • 1934 - 1956 Ing. František Neustupa
 • 1956 - 1960 Ing. František Fencl
 • 1960 - 1978 Jaroslav Chudoba
 • 1978 - 1998 Ing. Karel Biňovec
 • 1998 - 2015 Mgr. Miloslav Blecha
 • 2015 - 2017 Mgr. Radka Soukupová, MBA
 • 2017 - 2018 Ing. Veronika Benešová
 • 2018 -  Mgr. Emanuel Vambera

 

Zástupci ředitelů školy

 • 1951 - Miroslav Görtler
 • 1956 - 1957 Dr. Jaroslav Černý
 • 1960 - 1974 Jan Hadrava
 • 1978 - 1986 Ing. Božena Kabátová
 • 1986 - 1998 Mgr. Miloslav Blecha
 • 1998 - 2014 Ing. Hana Somolová
 • 2014 - 2016 Mgr. Emanuel Vambera
 • 2016 - 2017 Ing. Milena Hůlová
 • 2017 - 2018  Mgr. Emanuel Vambera
 • 2018 - Ing. Veronika Benešová