V souvislosti s novým občanským zákoníkem ukončujeme činnost sdružení rodičů a přátel školy při MOA Rakovník. Činnost tohoto sdružení převzal nově vzniklý spolek, který je od 7. 9. 2016 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.

Členy Spolku jsou vždy dva zákonní zástupci žáků jednotlivých tříd. Předsedou Spolku Rady rodičů se stal v roce 2023 Radek Pokorný.

 

Rozpočet na školní rok 2023/24

 

Termíny setkání Spolku rady rodičů 2023/2024