V souvislosti s novým občanským zákoníkem ukončujeme činnost sdružení rodičů a přátel školy při MOA Rakovník. Činnost tohoto sdružení převzal nově vzniklý spolek, který je od 7. 9. 2016 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.

Rozpočet na školní rok 2019/20