Přehled článků

MSS - ringo

Netradiční sport vládnul tělocvičnám MOA...

Subterra Cup

Florbal baví a florbal umí...

MSS - basketbal a streetball

V pondělí 27. 11. 2023 se utkaly týmy dívek a chlapců v turnaji pod bezednými koši...

MSS - volejbal smíšených družstev

Další disciplínou MSS byl volejbal smíšených družstev...

Pišqworky na MOA

Podzimní období na MOA již tradičně zpestřil turnaj v piškvorkách...

MSS - běh do schodů

S novým školním rokem započalo i sportování na MOA Rakovník. První a již tradiční disciplínou mezitřídní sportovní soutěže byl běh do schodů...

Krajské kolo Ekonomického týmu 2023

Žáci ekonomického lycea skvěle zabodovali mezi zástupci všech obchodních akademií Středočeského kraje...

Ekonomický tým 2023 - školní kolo

Zástupci druhých a třetích ročníků ukázali své komunikační dovednosti a znalosti nejen v oblasti ekonomiky...

Olympiáda ZSV, PRA a DEJ

Kombinace těchto humanitních předmětů na škole táhne...

Fotbal - okresní kolo SŠ

Hoši z MOA ukázali svoje fotbalové dovednosti a zkušenosti mezi středními školami...