SPOLUPRÁCE S PEČOVATELSKÝM DOMEM NA ZÁTIŠÍ V RAKOVNÍKU

Žáci a škola nadále pokračují ve spolupráci s Domovem seniorů, plánují mikulášskou nadílku a případné další aktivity pro seniory, jako je čtení, hraní stolních her nebo i jen prosté popovídání si.

Mikuláš na MOA a v Domově seniorů

 

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM RÁČEK O. P. S.

Žáci třetího ročníku ekonomického lycea již po dlouhá léta a tradičně plní praxi mezi klienty Domova Ráček, pomáhají při pracovních aktivitách, jsou součástí jejich denního režimu, stávají se na celý rok součástí týmu a získávají neocenitelné zkušenosti, jak pro osobní, tak i pro profesní život.

Praxe v Domově Ráček

 

SRDÍČKOVÉ DNY

Žáci MOA Rakovník se pravidelně účastní charitativní akce, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem tzv. Srdíčkový den. Z vybraných prostředků poskytují finanční pomoc konkrétním dětem, ale i nemocnicím na nákup přístrojové techniky a dětským zařízením na zdravotní, rehabilitační a výukové pomůcky.

Srdíčkový den