Každoročně připravujeme pro naše studenty projektové dny, semináře, přednášky, besedy a exkurze, zapojujeme je do různých olympiád a soutěží.

Každoročně se zástupci školy účastní odborných soutěží, např. Ekotým, republikové soutěže v grafických disciplínách a dalších. Výrazným úspěchem bylo vítězství našeho družstva v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2016 a postup do celostátního finále.

Škola je velmi aktivní nejen v rámci odborných předmětů, ale i ve všeobecně vzdělávacích předmětech (olympiády a soutěže cizích jazyků, zeměpisu, dějepisu, základů společenských věd, atd.). Jako jediná škola v regionu nabízíme nejen vzdělávání ve finanční gramotnosti, ale i vzdělávání v oblasti práva, které se na škole vyučuje.

Studenti lycea ve 3. ročníku zpracovávají ročníkovou práci na jimi zvolené téma za pomoci odborných garantů a následně ji prezentují ostatním studentům.

I když nejsme sportovní školou, nabízíme širokou škálu sportovních aktivit i z důvodu velmi dobrého sportovního zázemí (adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, sportovní mezitřídní soutěž se zajímavými disciplínami, zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry aj.). V rámci sportovního vyžití škola pořádá výjezdy na sportovní utkání republikového, ale i mezinárodního formátu (fotbalová utkání národního mužstva, hokejová utkání extraligy, basketbalová utkání 1. ligy mužů, a další). Proto se u nás cítí dobře i sportovně nadaní mladí lidé.

Naši studenti se také pravidelně věnují charitativní činnosti (spolupráce s Domovem Ráček a domovem seniorů, Srdíčkové dny atd.) a nezapomínají ani na ochranu životního prostředí (účastní se každoroční akce „Ukliďme si Česko“, starají se o zeleň v okolí školy, …). Za tuto činnost jsme získali v uplynulém školním roce certifikát Škola udržitelného rozvoje 3. stupně.

Více se o aktivitách naší školy dozvíte v pravém menu.