Hlavním úkolem školské rady je projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti školy, školní řád stipendijní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Dále školská rada vyjadřuje své názory a návrhy k ŠVP, koncepčním záměrům rozvoje školy a rozpočtu.

Členové školské rady:

  • Mgr. Veronika Červená – za zřizovatele školy
  • Andrea Majerová – za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Mgr. Jindra Košíková – za pedagogické pracovníky


Zápisy ze školské rady