Přehled článků

Sv. Mikuláš naděloval

Mikuláš se svojí družinou se objevil nejen ve škole...

Školní psycholog na MOA

Součástí odborného poradenského týmu na MOA Rakovník se stala školní psycholožka Mgr. Lenka Velenová...

Školní rok 2023/2024 začal...

Žáci 1. ročníků započali své působení na MOA Rakovník. Přejeme všem hodně studijních úspěchů, zdraví a mnoho nových přátel ...

Sportovní den

Celá škola sportovala...

Budova MOA Rakovník - architekt F. A. Libra

Městská knihovna v Rakovníku spolu s Muzeem T. G. M. v Rakovníku byly iniciátory instalace naučných informačních tabulí... 

Vánoční a novoroční přání

Všem žákům, pedagogům a přátelům MOA Rakovník přejeme příjemné vánoční svátky, šťastný a zdravý celý rok 2023...

Spolupráce s Domovem Ráček

Takřka 15 let trvající spolupráce s kamarády z Domova Ráček pokračuje...

Rekonstrukce podlahy staré tělocvičny

Konečně i "stará" tělocvična získala novější kabát...