Tematická exkurze - Podolská vodárna v Praze, Vyšehrad

Tematická exkurze - Podolská vodárna v Praze, Vyšehrad
24. 04. 2024

Žáci MOA se vydali do Prahy na další velmi zajímavou tematickou exkurzi...

Žáci napříč ročníky vyrazili do Podolské vodárny v Praze, kde se prostřednictvím komentované prohlídky dozvěděli zajímavosti nejen o historii budovy, ale také informace k problematice zásobování Prahy pitnou vodou. Poté se přesunuli na nedaleký Vyšehrad a za pomoci vyučujícího českého jazyka získali informace o tomto významném místě. Sami si žáci ve skupinách připravili pro ostatní zajímavosti týkající se Vyšehradu. Podle ohlasu všech žáků to byla velmi povedená a zajímavá exkurze. Již teď se těší na další.