Adaptační kurz 2022

Adaptační kurz 2022
23. 09. 2022

Ve dnech 7. - 9. září se žáci 1. ročníků MOA Rakovník zúčastnili adaptačního kurzu, který se konal ve středisku Vojtův mlýn u Čisté. Žáky doprovázeli jejich třídní učitelé Ing. Lukáš Kučera, PhD. a Ing. Klára Majerová s vyučujícím TEV Mgr. Tomášem Růžičkou. Asistentkami a pomocníky při organizaci adaptačního kurzu byly čtyři studentky 4. ročníku Obchodní akademie.
První den se po příjezdu hrály interaktivní hry, které se týkaly seznamování se spolužáky a vyučujícími.
Dále byl naplánovaný večerní program, při němž bylo úkolem projít stezku vedenou lesem a na který se všichni žáci náramně těšili. Této noční hry se zúčastnili i naši učitelé, což žákům jistě zvedlo náladu.
Na programu dalšího dne byly opět seznamovací hry a nové třídy měly i za úkol vytvořit si třídního maskota. Později k večeru se již ale spousta žáků nemohla dočkat své imatrikulace a oficiálního úvodu do studia na své nové škole. Na tuto slavnostní událost dorazilo vedení školy, které žáky uvítalo imatrikulačními listy a přáním úspěšného studia. Den byl poté večer zakončen skvělým táborákem, u kterého třídy prezentovaly vytvořené maskoty, upekly si špekáčky, zpívaly známé táborové písničky a pro skvělé nové začátky vypouštěly lampiony do oblak. Byla zde velmi krásná a uvolněná atmosféra.
Poděkování směřuje i k Městu Rakovník za velkou pomoc při financování této akce školy.
Všem žákům tímto přejeme úspěšné studium a skvělý třídní kolektiv.