Adaptační kurz 2021

Adaptační kurz 2021
05. 09. 2021

Dva dny utekly jako voda a adaptační kurz už je minulostí ...


Dva dny utekly jako voda a adaptační kurz už je minulostí. Prváci se měli možnost lépe poznat, čekalo na ně slavnostní uvítání se čtyřlístkem pro štěstí od vedení školy, vyzkoušeli si interaktivní hry, zahráli minigolf, plnili úkoly peer programu, absolvovali zdravotnický kurz a společný oběd. Poděkování za finanční pomoc patří Městu Rakovník, výchovné poradkyni, třídním učitelům a studentům 3. a 4. ročníku za připravený program.