Adaptační kurz 1. ročníků

Adaptační kurz 1. ročníků
04. 09. 2015
Letošní seznamovací kurz proběhl v příjemném prostředí Račího hradu ...


Letošní seznamovací kurz proběhl v příjemném prostředí Račího hradu u Jesenice, kam se na tři zářijové dny vydali noví studenti obchodní akademie a ekonomického lycea spolu se svými profesorkami a lektory z řad maturantů.

Po celou dobu bylo stále co dělat od interaktivních her a soutěží až po noční hru. Studenti přivítali také pracovnice PPP Rakovník, zacvičili si aerobik a zasportovali si, vydali se na turistický výlet, měli prostor se seznámit s pravidly v nové škole a s paní ředitelkou, vyzkoušeli si činnost v novém kolektivu při hrách a projektech, které i navzájem hodnotili. Velmi dobře se také osvědčila práce lektorů ze 4. ročníku, kteří mohli během různých aktivit i v době volna předat mladším spolužákům své zkušenosti ze života na Masarykově obchodní akademii. Studenti 1. ročníku také hodnotili kurz formou anonymního dotazníku.

Akce je velmi přínosná především pro vstup studentů do nového prostředí i pro prevenci sociálně patologických jevů. Z tohoto hlediska přinesl adaptační pobyt cenné zkušenosti a informace výchovné poradkyni školy paní Mgr. Aleně Polákové, třídním profesorkám Ing. Dagmar Biňovcové a Ing. Veronice Benešové a vyučující ANJ a TEV Mgr. Alexandře Štrosové, kterým patří poděkování za organizaci kurzu. Stejně tak patří naše díky i Městu Rakovník, které již tradičně podpořilo adaptační kurz dotací 15.000,- Kč z rozpočtu města.