PROČ NA MOA?

  • naučíš se vést účetnictví firmy, řídit kolektiv, pracovat v týmu

  • budeš psát na PC všemi deseti

  • získáš rozšířené právní znalosti

  • zdokonalíš se ve dvou světových jazycích

  • budeš připraven pokračovat ve studiu na VŠ - díky nabídce profilových seminářů z ekonomiky, účetnictví, zeměpisu, společenskovědních předmětů a informačních technologií, …

TO VŠE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ZA PODPORY ZKUŠENÝCH VYUČUJÍCÍCH A VE SPORTOVNÍM RYTMU!

Zvolte kategorii:

Žáci MOA darují krev

21. 9. 2023
Kategorie: Projekty

Žáci třetích a čtvrtých ročníků se zapojili do projektu dárcovství krve...

MSS - běh do schodů

S novým školním rokem započalo i sportování na MOA Rakovník. První a již tradiční disciplínou mezitřídní sportovní soutěže byl běh do schodů...

Krajské kolo Ekonomického týmu 2023

21. 9. 2023
Kategorie: Soutěže, Ekonomické

Žáci ekonomického lycea skvěle zabodovali mezi zástupci všech obchodních akademií Středočeského kraje...

Adaptační kurz 2023

15. 9. 2023

Žáci 1. ročníků MOA Rakovník se vzájemně seznamovali a poznávali své třídní učitele v prostředí Vojtova mlýna u Čisté...

Školení 1. pomoci pro 2. ročníky

14. 9. 2023

Žáci 2. ročníku se teoreticky a prakticky seznámili s problematikou první pomoci...

Litoměřice a Terezín

13. 9. 2023
Kategorie: Exkurze, Školní akce

3. L a 4. A se vydaly po stopách temné české historie... 

Exkurze do Valeo Autoklimatizace k. s.

12. 9. 2023
Kategorie: Exkurze, Školní akce

Žáci 3. a 4. ročníku se vydali do partnerského podniku v Rakovníku a shlédli nejen provoz, ale také získali informaci k případnému zaměstnaneckému poměru...

Školní rok 2023/2024 začal...

4. 9. 2023
Kategorie: Škola

Žáci 1. ročníků započali své působení na MOA Rakovník. Přejeme všem hodně studijních úspěchů, zdraví a mnoho nových přátel ...