PROČ NA MOA?

  • naučíš se vést účetnictví firmy, řídit kolektiv

  • budeš psát na PC všemi deseti

  • získáš rozšířené právní znalosti

  • zdokonalíš se ve dvou světových jazycích

  • budeš připraven pokračovat ve studiu na VŠ - díky nabídce profilových seminářů mezinárodního obchodu, mikro- a makroekonomie, financí a daní, informačních technologií, …

TO VŠE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ZA PODPORY ZKUŠENÝCH VYUČUJÍCÍCH A VE SPORTOVNÍM RYTMU!

Zvolte kategorii:

Poslanecká sněmovna ČR

18. 9. 2021

Závěrečný ročník ekonomického lycea navštívil Poslaneckou sněmovnu ČR...

Vltava 2021 - 1. L

13. 9. 2021

                      Konec školního roku si studenti 1. L zpestřili sjezdem jihočeské řeky...

Máchův kraj

13. 9. 2021

Literární exkurze zavedla studenty MOA Rakovník do krásného kraje K. H. Máchy...

Adaptační kurz 2021

5. 9. 2021

Dva dny utekly jako voda a adaptační kurz už je minulostí ...

"Bezpečná škola"

27. 8. 2021
Kategorie: Škola

První dopoledne přípravného týdne...

Geologická exkurze na Boží Dar

10. 9. 2021

Příjemný den strávený v podzemí i v okolí Božího Daru ...

Soutěže O cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

30. 4. 2021
Kategorie: Soutěže, Ekonomické

Tři studentky 3.A se letos na jaře zúčastnily 2. ročníku soutěže ...