PROČ NA MOA?

  • naučíš se vést účetnictví firmy, řídit kolektiv, pracovat v týmu

  • budeš psát na PC všemi deseti

  • získáš rozšířené právní znalosti

  • zdokonalíš se ve dvou světových jazycích

  • budeš připraven pokračovat ve studiu na VŠ - díky nabídce profilových seminářů z ekonomiky, účetnictví, zeměpisu, společenskovědních předmětů a informačních technologií, …

TO VŠE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ ŠKOLY, ZA PODPORY ZKUŠENÝCH VYUČUJÍCÍCH A VE SPORTOVNÍM RYTMU!

Zvolte kategorii:

MSS - badminton smíšených dvojic

17. 3. 2023
Kategorie: Sport, Badminton

Oblíbený badminton ovládly pedagogové školy...

Přes bariéry

15. 3. 2023
Kategorie: Sport, Projektové dny

Žáci 4. ročníků se zúčastnili testování tělesné zdatnosti, které mělo charitativní nádech...

Kyberbezpečnost

15. 3. 2023

14. 3. 2023 se v aule školy uskutečnila beseda na téma kyberbezpečnost a přednášejícím byl bývalý student MOA Rakovník...

Jazykový trojboj 2023

2. 3. 2023
Kategorie: Soutěže, Jazykové

Kombinace třech světových jazyků nejlépe vyhovoval ve školní soutěži žákům 3. L...

Školní kolo v grafických disciplínách

21. 2. 2023
Kategorie: Soutěže, Grafické

V jedné z kategorií soutěží v grafických displínách se v opisu textu nejlépe umístili tři chlapci ze tří ročníků...

Prezentace NH VŠE v Praze

21. 2. 2023

Bývalé studentky MOA Rakovník přišly poinformovat maturanty o studiu na VŠE...

Projektový den 3. L - Assessment center

9. 2. 2023
Kategorie: Projektové dny

Žáci si vyzkoušeli v praxi prezentovat vybraný výrobek a získali neocenitelné informace týkající se pohovorů a přijímacího řízení do firmy...

Filosofická olympiáda

2. 2. 2023

Žáci 4. ročníku si před maturitními zkouškami vyzkoušeli své znalosti v oboru filosofie...