Prezentace NH VŠE v Praze

Prezentace NH VŠE v Praze
21. 02. 2023

Bývalé studentky MOA Rakovník přišly poinformovat maturanty o studiu na VŠE...

V polovině února naše škola přivítala dvě bývalé studentky Sofii Vasilevskaia a Lucii Kešnerovou v rámci tzv. “spanilé jízdy” pořádané některými vysokými školami. Spanilé jízdy by měly zvýšit informovanost o studiu na vysokých školách a zlepšit PR fakult tak, aby vešly do povědomí studentů středních škol. Studentky prezentovaly Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současné době studují.
Prezentace obsahovala nejen informace o fakultě a přijímacím řízení, ale i přednášku na téma Zahraniční obchod ČR. Poté se rozproudila debata, kde se současní studenti čtvrtých ročníků velmi zajímali o podrobnosti studia a zkušenosti bývalých absolventek, které kromě jiného zmínily, že je naše škola velmi dobře připravila na studium na vysoké škole.