Projektový den 3. L - Assessment center

Projektový den 3. L - Assessment center
09. 02. 2023

Žáci si vyzkoušeli v praxi prezentovat vybraný výrobek a získali neocenitelné informace týkající se pohovorů a přijímacího řízení do firmy...

Ve středu 8. 2. 2023 se žáci 3. L zúčastnili projektového dne, který se týkal personalistiky firmy. Celý den s námi strávily dámy z personálního oddělení společnosti Valeo. Žáci si zkusili vypracovat případovou studii. Svá zjištění, nápady a postřehy skvěle odprezentovali a aktivně se zapojili také do pohovorů. Nanečisto si tak vyzkoušeli, jak náročné může přijímací řízení do velkých společností být a odnesli si zajímavé postřehy a doporučení do budoucího pracovního života.