Den otevřených dveří

Den otevřených dveří
12. 01. 2023

Zájemci o studium si prohlédli prostory MOA Rakovník...

11. 1. 2023 v odpoledních hodinách se otevřely školy dveře MOA Rakovník a pedagogové spolu se žáky 2. A přivitali velké množství zájemců o studium z řad žáků 9. tříd základních školy. Všichni zúčastnění nejen projevili zájem studovat na naší škole, ale také byli spokojeni s nabídkou oborů a s prostory, které škola nabízí. Přejeme všem žákům 9. tříd šťastný výběr střední školy a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Věříme, že naše škola přivítá ve svých řadách kvalitní žáky se zájmem studovat ekonomické obory s výhledem studia na VŠ.