Informace absolventů ke studiu na VŠ

Informace absolventů ke studiu na VŠ
26. 11. 2022

Ještě než žáci 4. ročníků podají přihlášky ke studiu na VŠ, poslechli si rady a informace od absolventů školy...

25. 11. byla aula plná žáků 4. ročníků a ti se zaposlouchali do informací o studiu na vysoké škole od absolventů školy. Studenti VŠ nejen předali základní data o jednotlivých školách, ale také informovali žáky o přijímacím řízení, vysokoškolském životě a případném dalším uplatnění v praxi. Také bylo řečeno, že střední škola je velmi dobře připravila pro další studium a pozitivně vzpomínají na celé čtyři roky na MOA. Věříme, že si čtvrté ročníky vyberou vhodnou VŠ nebo se vydají do praxe, ale nyní je především nutné se odpovědně připravit k maturitní zkoušce, která je branou pro jejich další profesní a osobnostní rozvoj.