Ročníkové práce 2022

Ročníkové práce 2022
08. 06. 2022

I v letošním školním roce dokazují žáci 3. ročníků, že nejen studium je důležitým aspektem života mladého člověka. Ale také zajímavé koníčky a zájmy, které jsou schopni prezentovat v písemné formě a i při jednotlivých obhajobách před komisí...

Žáci 3. A a 3. L v termínu od 6. 6. do 8. 6. 2022 obhajovali své ročníkové práce a dokázali svým spolužákům a pedagogům školy, že mají nejen znalosti v oblastech studia na MOA Rakovník, ale také že mají své koníčky a zájmy, které jsou velmi pestré a zajímavé. Zkušenosti, které souvisí se zpracováváním informací, verbální prezentací a to vše spojené s vlastními zkušenostmi jsou pro všechny zúčastněné velkým posunem v rozvoji osobnosti a komunikaci.