Soutěž o cenu Děkana NH fakulty VŠE v Praze

Soutěž o cenu Děkana NH fakulty VŠE v Praze
30. 05. 2022

I v letošním roce se studenti MOA Rakovník neztratili v prestižní soutěži VŠE v Praze.

Studentka 3. L Adéla Pekárnová se v této "nabité" soutěži umístila na 10. místě...

Pět studentek třetích ročníků se letos na jaře zúčastnilo 3. ročníku soutěže O cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie. Tato soutěž je podporována Nadací společnosti DRFG a. s., která působí v oblasti financí a investic. Soutěž je určena pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol a umístění v první desítce je spojeno s finanční odměnou a přijetím na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze bez přijímací zkoušky.

Studentka 3. ročníku ekonomického lycea Adéla Pekárnová zpracovala velmi zajímavou práci na téma “Rozvojová spolupráce České republiky v Zambii” a podařilo se jí umístit v první desítce nejlepších prací. Ocenění za svou práci, včetně finanční odměny ve výši 5 000 Kč, převezme studentka při slavnostním vyhlášení s největší pravděpodobností v červnu 2022.

Jako minulý rok, tak i v letošním školním roce byla odbornou oporou vyučující MOA Rakovník Ing. Monika Iblová.