Předání ocenění studentkám 4. A za skvělé umístění v ekonomické soutěži VŠE v Praze

Předání ocenění studentkám 4. A za skvělé umístění v ekonomické soutěži VŠE v Praze
27. 09. 2021

Studentky MOA se setkaly s vedením Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a převzaly ocenění v ekonomické soutěži.

Dne 20. září 2021 u příležitosti imatrikulace prvních ročníků Národohospodářské fakulty VŠE v Praze byla úspěšným soutěžícím v ekonomické soutěži O cenu děkana NF VŠE předána na terase Jízdárny Pražského hradu finanční odměna 5 000,- Kč a možnost využít přijetí ke studiu na této fakultě bez přijímacích zkoušek. Pozvání se dostalo studentkám MOA Sophii Vasilevskaia a Lucii Kešnerové nejen od děkana fakulty prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc, který dříve působil jako tajemník, chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední i východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR, ale také od doc. Ing. Miroslava Ševčíka, známého ekonoma, vysokoškolského učitele, proděkana NF VŠE v Praze a bývalého ředitele Liberálního institutu. Studentkám 4. A poděkoval za účast i zástupce generálního sponzora soutěže Ing. Martin Slaný, Ph.D, hlavní ekonom Nadace DREG a bývalý ekonomický poradce prezidenta Václava Klause.

Velké poděkování za odbornou a osobní pomoc při konzultacích jednotlivých prací směřuje i k vyučující ekonomiky a třídní učitelce 4. A Ing. Monice Iblové, která se též účastnila ceremoniálu na Pražském hradě. 

Nejen zkušenost v ekonomické soutěži s celorepublikovou konkurencí, ale také způsob jednání představitelů VŠE ke studentům SŠ a možným budoucím studujícím VŠE jsou pro všechny účastníky obrovskou inspirací a motivací do dalšího osobnostního a profesionálního rozvoje.