Soutěže O cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

Soutěže O cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE
30. 04. 2021

Tři studentky 3.A se letos na jaře zúčastnily 2. ročníku soutěže ... 


Tři studentky 3.A se letos na jaře zúčastnily 2. ročníku soutěže O cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie. Tato soutěž je podporována Nadací společnosti DRFG a. s., která působí v oblasti financí a investic. Soutěž je určena pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol a umístění v první desítce je spojeno s finanční odměnou a přijetím na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bez přijímací zkoušky.

Dvě studentky naší školy zpracovaly velmi zajímavé práce a podařilo se jim umístit právě v první desítce nejlepších prací. Na 8. místě skončila Sofia Vasilevskaia s prací na téma „Úspěšné čínské pokusy o dobytí světové ekonomiky” a na 10. místě se umístila Lucie Kešnerová s prací na téma „Příčiny a následky velké hospodářské krize v USA”. Ocenění za své práce převezmou studentky při slavnostním vyhlášení, které se bude konat s největší pravděpodobností v září 2021 na Pražském hradě v rámci imatrikulace nově přijatých studentů.

Oběma úspěšným studentkám blahopřejeme a děkujeme, že takto skvěle reprezentují naši školu.