Adaptační kurz 2020

Adaptační kurz 2020
04. 09. 2020
Letošní adaptační kurz 1. ročníků se uskutečnil netradičně ...


Letošní adaptační kurz 1. ročníků se uskutečnil netradičně. Studenti se seznamovali nejen ve škole, ale i na výletě v Pustovětech a Křivoklátě. Trávili společně čas na hřišti při sportovních soutěžích i interaktivních hrách, které sloužily k seznámení. Poděkování za průběh kurzu patří třídním učitelům Mgr. A. Krejčí a Mgr. T. Růžičkovi, studentkám 4.L a Městu Rakovník za finanční příspěvek.