Exkurze do věznice Oráčov

Exkurze do věznice Oráčov
23. 10. 2019
Ve středu 23. října třída 4.A a 4.L navštívila oráčovskou věznici ...


Ve středu 23. října třída 4.A a 4.L navštívila oráčovskou věznici. Žáků se ujal Mgr. Marek Sláma, který je věznicí nejen provázel, ale také zajímavě a podrobně vyprávěl o jejím chodu. Žáci měli možnost nahlédnout do ložnice odsouzených, oddělení kázeňských trestů a návštěvní místnosti. Děkujeme touto cestou vedení oráčovské věznice, Mgr. Marku Slámovi a dalším zaměstnancům, kteří se nám věnovali, za nevšední zážitek.