Personalistika v praxi

Personalistika v praxi
27. 04. 2016
"Personalistika v praxi" - takový byl název besedy, které se zúčastnily ...

"Personalistika v praxi" - takový byl název besedy, které se zúčastnily první ročníky ve středu 27. dubna v aule školy. Studenti se dozvěděli, jak správně sepsat motivační dopis a životopis a jak se náležitě připravit na přijímací pohovor. Strávili tak bezmála dvě hodiny zajímavého povídáni a užitečných rad. Poděkování směřuje dvěma zástupkyním společnosti Manpower - Ing. Lindě Polcarové a Stáně Fojtíkové.

Personalistika v praxi