Baťova manažerská olympiáda

Baťova manažerská olympiáda
12. 04. 2016
V úterý 12. dubna se vybraní studenti 3. ročníků zúčastnili studentského ...


V úterý 12. dubna se vybraní studenti 3. ročníků zúčastnili studentského projektu Baťova manažerská olympiáda, který organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Akce se uskutečnila v elektronické podobě formou testu přes webové stránky univerzity. Test byl rozdělen do pěti klíčových oblastí: matematika a logika, všeobecný světový přehled, ekonomika, marketing a management, anglický jazyk. Cílem projektu je prověřit vědomosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty studentů.

V letošním roce se akce zúčastnilo celkem 2407 studentů ze 109 středních škol České i Slovenské republiky. Pro úspěšné složení testu a postupu do finálového kola bylo zapotřebí, aby se studenti umístili mezi 100 nejlepšími, což se v tomto ročníku podařilo i třem z našich studentů: Matouši Kolaříkovi (3. L), Tomáši Vičíkovi (3. L) a Jiřímu Kosovi (3. A).

Všem postupujícím srdečně blahopřejeme a těšíme se na jejich další úspěchy ve finálovém kole, které se bude konat v pátek 17. června 2016 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně.

Baťova manažerská olympiáda