Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu

Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
19. 01. 2018
„Modernizace sborovny a administrativních prostor“


Dne 22.1.2018 zahájil zadavatel Masarykova obchodní akademie Rakovník, Pražská 1222 zadávací řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s ustanovením §27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro zadání stavby provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci stavebních úprav na pozemku Masarykovy obchodní akademie Rakovník, Pražská 1222, včetně zpracování dokumentace pro provedení stavby a včetně kolaudačních souhlasů. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících úprav, které spočívají v realizaci:

- stavební úpravy sborovny školy spojené s vybavením

- stavební úpravy přilehlých administrativních prostor spojené s vybavením

Vybraný dodavatel zahájí realizaci stavebních prací a úprav po podpisu smlouvy, dle předpokladu 2.7.2018. Realizace předmětu veřejné zakázky bude ukončena se všemi doprovodnými náležitostmi nejpozději 17.8.2018.

Místem plnění veřejné zakázky je budova Masarykovy obchodní akademie Rakovník, Pražská 1222, Rakovník, 26901.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 400.000,- Kč s DPH.

Lhůta pro podání nabídek v listinné podobě končí 7.2.2018 ve 12 hodin

Masarykova obchodní akademie Rakovník, Pražská 1222

Pražská 1222

26901 Rakovník

Osoba pověřená jednat za zadavatele a kontaktní osobou je Mgr. Emanuel Vambera, tel. 721824969, va@moarako.cz.

Otevírání nabídek proběhne 7.2.2018 ve 13 hodin za účasti dané komise a výsledky budou sděleny všem zainteresovaným.

Podrobnější informace týkající se veřejné zakázky budou zveřejněny na webových stránkách a to v odkazu „Výběrová řízení“.