Kalendář akcí

Florbal SŠ - chlapci

14. 2. - | Lokalita:

Florbal SŠ - dívky

13. 2. - | Lokalita:

MSS - florbal dívky

7. 2. - | Lokalita:

MSS - florbal chlapci

6. 2. - | Lokalita:

Subterra Cup - florbal

24. 1. - | Lokalita:

Subterra Cup - chlapci

30. 11. - | Lokalita:

Subterra Cup - florbal dívky

28. 11. - | Lokalita:

Subterra Cup - florbal chlapci

12. 1. - | Lokalita:

Okresní kolo soutěže ve florbalu chlapců

4. 2. - | Lokalita:

Okresní kolo soutěže ve florbalu dívek

3. 2. - | Lokalita: