Třídní schůzky a doplňkové volby do školské rady

15. 11. 2016

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na podzimní třídní schůzky ...

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na podzimní třídní schůzky, které se konají v úterý 15. 11. 2016 od 16:00. Třídní učitelé i ostatní vyučující budou informovat o studijních výsledcích žáků za 1. čtvrtletí letošního školního roku. Součástí třídních schůzek budou letos též doplňující volby člena Školské rady MOA za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Rada Spolku rodičů a přátel MOA Rakovník, z.s. na své schůzi dne 20. 10. 2016 nominovala jako kandidáta do školské rady Mgr. Dušana Godešu.

Těšíme se na vaši účast.